• Regulamin

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.goodfrog.pl, prowadzony jest przez GoodFrog Łukasz Wernitz, ul. Duży Rynek 34, 87-300 Brodnica
Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 8741702389, Regon: 382968458.

Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

 

Składanie zamówień

Sklep internetowy www.goodfrog.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Złożenie zamówienia przez klienta jest wyrażeniem chęci dokonania zakupu. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po potwierdzeniu przez sprzedawcę realizacji zamówienia lub w momencie potwierdzenia wysyłki towaru.

Sklep internetowy www.goodfrog.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.goodfrog.pl wyrażone są w złotych polskich i nie obejmują kosztów przesyłki.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach Sklep internetowego www.goodfrog.pl. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

 • co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną

 • dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika

 • koszty transportu

 • sposób płatności

 

Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail klienta natychmiast po złożeniu zamówienia.

Jeżeli potwierdzenie zamówienia nie dojdzie na adres e-mail podany podczas rejestracji, klient powinien skontaktować się z Sklepem internetowym www.goodfrog.pl w celu ustalenia przyczyny braku wiadomości potwierdzającej złożone zamówienie.

 

Dostarczanie zamówionych produktów

Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Sklep internetowy www.goodfrog.pl zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towarów posiadających status "W magazynie" w terminie do 48 godzin od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach (np. rozbudowa sprzętu), czas ten może ulec wydłużeniu.

Dla towarów o innym statusie dostępności niż "W magazynie" czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.

Chcąc zapewnić swoim Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów, Sklep internetowy www.goodfrog.pl zleca ich doręczanie firmie kurierskiej GLS oraz InPost. Opłata za dostarczenie (koszt przesyłki) pobierana jest zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie sklepu www.goodfrog.pl. Sklep internetowy www.goodfrog.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za doręczenie, umieszczając stosowną informację na swoich stronach.

 

Płatności

Dostępne formy płatności:

 • Standardowy przelew, 21 1600 1462 1824 4538 2000 0001 (BNP Paribas)
 • Płatność za pobraniem lub gotówką, w siedzibie firmy
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Płatności online
 • BLIK
 • Alior Raty

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 

Gwarancja i rękojmia

Produkty oferowane przez www.goodfrog.pl są produktami wolnymi od wad technicznych i prawnych.

Produkty posiadają gwarancję od 3 do 24 miesięcy (długość gwarancji podana jest każdorazowo w opisie produktu), obowiązującą na terenie Polski. Potwierdzeniem gwarancji jest dowód zakupu oraz stickery gwarancyjne znajdujące się na towarze.

 

Tryb składania reklamacji

Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji należy składać:

 • osobiście w siedzibie firmy GoodFrog, ul. Duży Rynek 34, 87-300 Brodnica

 • pisemnie na adres GoodFrog, ul. Duży Rynek 34, 87-300 Brodnica

 • przez pocztę elektroniczną na adres kontakt@goodfrog.pl

Wadliwy towar objęty gwarancją zostanie odebrany na koszt sprzedawcy w ustalonym terminie przez firmę kurierską. Po dokonaniu naprawy lub wymiany, towar zostanie odesłany na koszt sprzedawcy pod wskazany adres.

Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową należy składać:

 • osobiście w siedzibie firmy GoodFrog, ul. Duży Rynek 34, 87-300 Brodnica

 • w formie pisemnej na adres GoodFrog, ul. Duży Rynek 34, 87-300 Brodnica

 • przez pocztę elektroniczną na adres kontakt@goodfrog.pl.

 

Zwroty towarów

Konsument, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W takim wypadku prosimy o poinformowanie nas:

 • przez pocztę elektroniczną na adres kontakt@goodfrog.pl

 • telefonicznie na numer +48 661 237 665, oraz dołączenie do paczki formularza zwrotu

 

Postanowienia końcowe

Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu internetowego www.goodfrog.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest GoodFrog z siedzibą w Brodnicy, na ul. Duży Rynek 34, operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.goodfrog.pl.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Adres e-mail: kontakt@goodfrog.pl,

Adres pocztowy: GoodFrog, ul. Duży Rynek 34, 87-300 Brodnica

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub wypełnienia formularza kontaktowego.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez www.goodfrog.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w sklepie GoodFrog;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu GoodFrog, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.goodfrog.pl;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych GoodFrog oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz GoodFrog między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres do wysyłki

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.goodfrog.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

6. Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
 • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

7. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi wysyłkowe, płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

 

10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.