• Zwroty i reklamacje

Tryb składania reklamacji

Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji należy składać:

  • osobiście w siedzibie firmy GoodFrog, ul. Duży Rynek 34, 87-300 Brodnica

  • pisemnie na adres GoodFrog, ul. Duży Rynek 34, 87-300 Brodnica

  • przez pocztę elektroniczną na adres kontakt@goodfrog.pl

Wadliwy towar objęty gwarancją zostanie odebrany na koszt sprzedawcy w ustalonym terminie przez firmę kurierską. Po dokonaniu naprawy lub wymiany, towar zostanie odesłany na koszt sprzedawcy pod wskazany adres.

Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową należy składać:

  • osobiście w siedzibie firmy GoodFrog, ul. Duży Rynek 34, 87-300 Brodnica

  • w formie pisemnej na adres GoodFrog, ul. Duży Rynek 34, 87-300 Brodnica

  • przez pocztę elektroniczną na adres kontakt@goodfrog.pl.

 

Zwroty towarów

Konsument, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W takim wypadku prosimy o poinformowanie nas:

  • przez pocztę elektroniczną na adres kontakt@goodfrog.pl

  • telefonicznie na numer +48 661 237 665, oraz dołączenie do paczki formularza zwrotu